Stjórnarfundur Nýrnafélagsins verður þann 10. maí næstkomandi að Hátúni 10, kl. 18.00

Venjuleg aðalfundarstörf.

Allir skuldlausir félagar við Nýrnafélagið eiga rétt á setu á fundinum og eru hvattir til að mæta.

Neðangreindar lagabreytingar verða lagðar fyrir fundinn og hvetur stjórn félaga til að kynna sér þær.

Lagabreytingar á aðalfundir 2020

 

Gleðilegt sumar

Kæru félagar. Sumarið með sól og yl er á næsta leiti. Í tilefni þess vill Nýrnafélagið minna á að nauðsynlegt er fyrir ónæmisbælda að nota sólarvörn og mælir húðlæknir nýrnasjúkra sérstaklega með Actinica Lotion sem fæst í öllum apótekum. Einnig er Covid enn á kreiki ásamt mörgum öðrum sjúkdómum svo að munið eftir grímunni og sprittinu sem gerir sitt gagn. Einnig er mælt með lungnabólgubólusetningum fyrir alla því að lungnabólga er ekkert lamb að leika sér við. Virðum enn sóttvarnarreglur og eigum gleðilegt sumar.

Fundarherferð Öryrkjabandalagsins um landið allt í tilefni komandi sveitastjórnarkosninga

Öryrkjabandalagið stendur fyrir fundarherferð um landið allt og hvetur stjórn Nýrnafélagsins okkar félaga að mæta og ræða þar um málefni sem brennur á þeim og snýr að sveitafélaginu þeirra. Sjá hér:

Nýrnafélagið er nú komið á almannaheillaskrá sem byggist á lögum nr. 32/2021

Þeir fjölmörgu sem styrkja félagið geta nú fengið skattaafslátt út á það. Sjá meira hér:

Frádráttur einstaklinga getur verið á bilinu 10 – 350 þús. kr. á almanaksári, hjóna og sambúðarfólks alls 700 þús. kr. og kemur til lækkunar á útsvars- og tekjuskattsstofni en er ekki millifæranlegur og ber því að halda framlögum hvers einstaklings aðgreindum.

Frádráttur rekstraraðila getur numið 1,5% af rekstrartekjum á því ári sem gjöf er afhent eða framlag er veitt. Jafnframt er rekstraraðila heimilt að færa til frádráttar 1,5% af rekstrartekjum vegna framlaga til aðgerða sem stuðla eiga að kolefnisjöfnun, s.s. aðgerða í rekstri til kolefnisjöfnunar, sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis o.s.frv. Því getur heildarhlutfall frádráttar í atvinnurekstri vegna gjafa og framlaga til almannaheilla og kolefnisjöfnunar orðið alls 3% af rekstrartekjum.

Móttakendur gjafa og framlaga, sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Að almanaksári loknu þarf móttakandi að taka saman upplýsingar um fjárhæð gjafa og framlaga hvers gefanda og skila þessum upplýsingum til Skattsins samhliða öðrum árlegum gagnaskilum fyrir 20. janúar ár hvert. Á grundvelli gagnaskilanna verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.

Skilyrði fyrir frádrætti hjá gefendum er að móttakandi sé skráður á almannaheillaskrá á því tímamarki sem gjöf er afhent eða framlag veitt og gildir frádráttarheimildin um framlög sem berast frá og með þeim degi sem sótt var um skráningu á almannaheillaskránna.

 

Áhrif veirunnar á nýraþega á ónæmisbælandi lyfjum

Nýrnafélagið spurði Margréti Birnu Andrésd. yfirlækni út í afleiðingar smits af Covid á nýraþega á ónæmisbæalandi lyfjum og eftirfarandi er svar frá henni:
Frá áramótum hafa margir nýraþegar fengið veiruna og flestir sem ég hef talað við hafa sýkst af öðrum á heimilinu eða af nánum ættingjum. Veikindi hafa almennt verið væg, en þó hafa einstaka þurft að leggjast inn. Enginn þó á gjörgæslu. Það eru engar birtar rannsóknir til sem bera saman veikindi og afdrif líffæraþega af völdum omicron í samanburði við fyrri afbrigði.
Eins og Már á Covid göngudeildinni benti á, virka mótefni ekki gegn omicron afbrigðinu, en stundum er ástæða til að gefa veirulyfið Remdesivir. Þetta er gert í samráði við lækna á Covid göngudeild.

Hvert eiga þeir sem eru með ígrætt nýra að snúa sér þegar þeir greinast með Covid

Félagið sendi fyrirspurn á Má Kristjánsson yfirmanni Covid göndudeildar  um mikla fjölgun  Covid smita og sérstaklega hvað varðar  ónæmisbælda sem eru í meiri áhættu en aðrir. Sjá eftirfarnandi svör frá Má:

Varðandi fyrirspurn sem snýr að COVID-19 göngudeild er það ósk okkar að einstaklingar með ígrætt nýra sem hafa greinst  með Covid-19 t.d. á heimaprófi eða hraðprófi snúi sér til göngudeilda nýraígræðslu. Göngudeild nýraígræðslu hafur milligöngu um að koma einstaklingum ýmist beint til göngudeildar COVID eða þau hlutast til um að tekið sé PCR. Þegar það er jákvætt fær viðkomandi skilaboð um Heilsuveru þar sem einkenna spurningum er svarað. Sjúklingar með ígræði koma þá fram á lista sem verður tilefni símtals frá göngudeild COVID-19.

Eftir mat starfsmanns göngudeildar Covid-19 getur verið að einstakling sé boðin skoðun og íhlutandi meðferð.  Slíkt byggir á mati viðkomandi læknis.

Helsta íhlutun núna er gjöf lyfsins Remdesivir sem dregur úr líkum á alvarlegum veikindum. Sértæk mótefni sem áður voru gefin (Sotrovimab) duga ekki á þau afbrigði sem geysa nú.

 

Nýrnafélagið og Lyfja í samvinnu á Nýrnadaginn þann 10. mars

Í tilefni af Nýrnadeginum þann 10. mars býður Lyfja upp á fría blóðþrýstingsmælingu

í lyfjaverslunum sínum í Smáralind og Lágmúla. Einnig gefur hún 15% afslátt

af öllum blóðþrýstingsmælum. Ert þú búinn að tékka á blóðþrýstngnum?

Hár ómeðhöndlaður blóðþrýstingur er aðalorsök nýrnabilunar á lokastigi.

Alþjóðlegi nýrnadagurinn er 10. mars 2022

Aðalfundur Nýrnafélagsins verður haldinn 10. mai

Fundurinn verður haldinn 10. maí næstkomandi að Hátúni 10 kl. 17.00.

Dagskrá:

Setning fundarins

Kosning fundarstjóra og fundarritara

Lestur fundargerðar síðasta aðalfundar

Skýrsla stjórnar

Endurskoðaður ársreikningur félagsins lagður fram, skýrður og afgreiddur

Endurskoðaður ársreikningur styrktarsjóðsins lagður fram, skýrður og afgreiddur

Skýrslur starfshópa

Lagabreytingar

Kosning stjórnar

Kosning skoðunarmanna reikninga, tveggja aðalmanna og eins varamanns

Ákvörðun um árgjald

Önnur mál

 

Eftirfarandi lagabreytingar verða lagðar fyrir aðalfundinn:

  1. lagabreyting.

Fyrsta málsgrein 5. greinar er í dag: „Allir skuldlausir félagar sem eru lögráða geta boðið sig fram í stjórn“  verður: „Félagsmenn sem eru skuldlausir við Nýrnafélagið og eru lögráða geta boðið sig fram í stjórn“.

2. lagabreyting.

Innskot sem sem ekki er fyrir hendi í dag en verður  fimmta  málsgrein 5. greinar og hljóðar svo:,, Firma ritar formaður“.